۱۳۹۴ دوشنبه ۱۵ تير
 
 
فرم مراحل صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان
1390/08/08 تاریخ به روز‌رسانی :

فرم مراحل صدور مجوز مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی سازمان آموزش و پرورش استان کردستان

آدرس و شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک روابط عمومی: سنندج– خیابان اکباتان- کدپستی 66157-63661 صندوق پستی 66135-535 تلفن 3-2263700 آدرس سایت الکترونیکی:  www.kurd.medu.ir و آدرس ایمیل: kurd@medu.ir

عنوان مجوز: تأسیس و راه‌اندازی مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

مدارک و مستندات صدور مجوز:

الف) مراحل و فرآيند صدور :

1)      ارايه بروشورهای مربوط جهت اطلاع از ضوابط و مقررات مربوط به شرايط موسسان مدارس و مراکز غيردولتی در زمان مراجعه

2)      ارايه مشاوره لازم فنی و تخصصی همراه با فرم های مربوطه به متقاضيان در زمان مراجعه

3)      تشکيل پرونده پس از اخذ مدارک مورد نياز و بررسی و تطبيق اسناد توسط نواحی و مناطق آموزش و پرورش و ارسال به حراست منطقه جهت اظهار نظر

4)      انجام مصاحبه های لازم توسط حراست، تكميل پرونده حراستی و پاسخ استعلامات مربوط و ارسال آن به دبير شورای نظارت بر مدارس غيرانتفاعی سازمان آموزش  و پرورش

5)      طرح پرونده در شورای نظارت استان، براساس اولويت دريافت مدارک و صدور موافقت اصولی

6)      مراجعه متقاضی يک ماه پس از ارسال مدارک جهت دريافت نتيجه به کارشناسی غيرانتفاعی سازمان آموزش و پرورش مربوطه

7)      صدور مجوز راه اندازی مدرسه يا مرکز غيردولتی با رعايت ضوابط و استانداردهای لازم در آيين نامه اجرايی قانون

8)      صدور پروانه تاسيس جهت هر يک از مدارس و مراکز غيردولتی بعد از ارزيابی از عملکرد مثبت و قابل قبول، پس از يک سال فعاليت

ب) شرايط عمومی متقاضی:

1) تابعيت جمهوری اسلامی

2) داشتن حداقل 30 سال سن

3) داشتن حداقل مدرک ديپلم

4) داشتن پشتوانه مالی لازم

ج) مدارک مورد نياز :

1) فرم 502 کارگزينی

2) فتوکپی کارت ملی و صفحات اول و دوم شناسنامه پس از تطبيق با اصل مدارک

3) فتوکپی مدرک تحصيلی

4) فتوکپی حکم کارگزينی برای شاغلين يا گواهی 3 سال سابقه کار آموزشی جهت شاغلين غيررسمی

5) سه قطعه عکس 3+4 پشت نويسی شده

6) فتوکپی اسناد مالی پس از تطبيق با اصل مدارک برای افراد حقيقی

7) برای افراد حقوقی، سرمايه موسسه با شرکت تعاونی کفايت می کند و در صورتی که افراد قصد ثبت موسسه را دارند، می توانند صورتجلسه ای را تنظيم و مستندات مالی خود را پيوست نمايند.

8) تكميل فرم اطلاعات فردی برای اشخاص حقيقی و حقوقی به تعداد افراد

9) تكميل فرم معرفی نماينده و اعضای هيات مديره برای اشخاص حقوقی

قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های حاکم بر صدور مجوز: مجموعه قوانین، مقررات و مصوبات شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت استان

هزینه‌های صدور مجوز:

نام دفتر / اداره / واحد متولی صدور مجوز: مدیر مشارکت‌های مردمی سازمان

آدرس: سنندج– خیابان اکباتان-سازمان آموزش و پرورش– ساختمان مدیریت مشارکت‌های مردمی سازمان-طبقه دوم–اتاق شماره202

شماره تلفن واحد متولی ارایه خدمت: 2260207

نام مسؤول پاسخگو، شماره تلفن: کارشناسان توسعه مدارس غیردولتی – شماره تلفن 2225280

مراحل و زمان‌بندی صدور مجوز: 1- اطلاع‌رسانی 2- پذیرش درخواست متقاضیان در شهرستان‌ها و مناطق 3- بررسی درخواست و مدارک متقاضیان در استان 4- استعلام از مراجع ذیصلاح 5- انجام مصاحبه 6- طرح موضوع در شورای نظارت استان 7- صدور مجوز ، زمان طرح درخواست تا صدور مجوز 3 ماهJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
R.A